Stacks Image 1013
Vierdimensionales Feld Violett No. 176 - Eitempera auf Holzgrund - 50 x 50 cm - 2012
Stacks Image 1045
Vierdimensionales Feld Grün No. 168 - Eitempera auf Holzgrund - 50 x 50 cm - 2012